Orbitální svařování

Orbitální svařování

Technologicky vyspělé zařízení

K naší práci využíváme výhradně nejmodernější zařízení. Můžeme svařovat za pomoci otevřených i uzavřených svařovacích hlav s přídavným materiálem i bez něj.

Orbitální svařování

Použití

Abychom uspokojili vysoké nároky na kvalitu sváru např. při výrobě trubkových sítí ve farmacii a v potravinářském průmyslu, využíváme technologie orbitálního svařování. Tyto nároky se vztahují jak na vnitřní strukturu svařovaného materiálu, tak na výslednou kvalitu sváru. Orbitálním svařováním dosahujeme rovnoměrného, nezabarveného, nepropadlého sváru, což je pro mnoho zákazníků prioritní kritérium pro použití této metody. Svařujeme trubky v průměrech od 3,17-219,1mm.

Z odborně technického hlediska, patří orbitální svařování do skupiny částečně mechanizovaného svařování. Díky použitému výrobnímu zařízení, jsme schopni dosáhnout dokonalé kontroly nad elektrickým obloukem. Tento způsob svařování lze provádět pouze za použití WIG/TIG technologie. Všechny pravidla ručního svařování platí i zde.

Propojení orbitálního svařovacího zařízení s počítačem zaručuje, že každý svár na výkrese má svůj specifický program svařování. Ten je přidělen ke každému sváru již při přípravě výroby. Každý svár lze dokumentovat a statisticky vyhodnocovat. Protokol o svařování je poskytován zákazníkům k nahlédnutí, dále je možné ho archivovat v papírové a elektronické podobě.

Obsluha

Naše obsluha orbitálních svářecích strojů je certifikována dle normy EN ISO 14732, PED 97/23 (operátor orbit. svařování). Je optimálně vyškolená pro práci s nerezovým materiálem dodávaným farmaceutickému a potravinářskému průmyslu. Disponuje rozsáhlými pracovními zkušenostmi, které jsou zárukou maximální kvality odvedené práce.

Orbitální svařování
Orbitální svařování
Orbitální svařování
Orbitální svařování
Orbitální svařování

Náš obor je svařování...

Pojďte do toho s námi