CZ DE

Orbitální svařování

Použití

Využíváme technologie orbitálního svařování k výrobě trubkových sítí ve farmacii a potravinářském průmyslu, abychom uspokojili vysoké nároky na kvalitu sváru. Tyto nároky se vztahují jak na vnitřní strukturu materiálu, tak na výslednou povrchovou kresbu sváru. Je dosaženo rovnoměrného, nezabarveného, nepropadlého sváru, což je pro mnoho zákazníků prioritní kritérium pro použití této metody. Svařujeme trubky v průměrech od 3,17-219,1mm.

 

Z odborně technického hlediska, patří orbitální svařování do skupiny částečně mechanizovaného svařování. Díky použitému výrobnímu zařízení, jsme schopni dosáhnout dokonalé kontroly nad elektrickým obloukem. Tento způsob svařování lze provádět pouze za použití WIG/TIG technologie. Všechny pravidla ručního svařování platí i zde.Zařízení

K naší práci využíváme technologicky vyspělé zařízení, výhradně od společnosti Orbitec. Můžeme svařovat za pomoci otevřených i uzavřených kleští s přídavným materiálem i bez.

 

 

Můžeme také každý svár dokumentovat a statisticky vyhodnocovat. Protokol ze svařování s reálnými hodnotami jsme schopni dále uchovávat v papírové, i elektronické podobě. Propojení orbitálního svařovacího zařízení s počítačem zaručuje, že každý svár na výkrese má svůj specifický program svařování. Ten je přidělen ke každému konkrétnímu sváru již při přípravě výroby. Po svařování je díky zpětné vazbě protokol ukládán do připraveného souboru a dále poskytován zákazníkům k nahlédnutí. 

Statická regulace procesu

 

Jak již bylo zmíněno, náš odborník zavádějící statistické řízení procesu do naší firmy, může uložená data dále vyhodnocovat. Takový přístup ke kvalitě nám otevírá nevídané možnosti zlepšování a kontroly opakovatelnosti svářecího cyklu. Tato metodika je již běžně používána v automobilovém průmyslu dle ISO/TS 16949. V našem oboru se můžeme označit za průkopníky zavádění statistických metod do částečně robotizovaného svařování. 

Obsluha

Naše obsluha orbitálních svářecích strojů je zkušená ve svém oboru a také certifikována dle normy EN ISO 14732, PED 97/23 (operátor orbit. svařování). Naši spolupracovníci jsou optimálně vyškoleni pro práci s nerezovým materiálem dodávaným farmaceutickému a potravinářskému průmyslu a disponují rozsáhlými pracovními zkušenostmi. To našim zákazníkům zaručuje maximální kvalitu odvedené práce.